၁၅၉၄၆

ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဗီဒီယို

 • KLS အကြောင်း
 • TACTILE SWITCH
 • GPS/GSM/WIFI အင်တာနာများ
 • ချိတ်ဆက်စက် အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှု
 • ချိတ်ဆက်သူ အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း
 • ချိတ်ဆက်စက် အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှု
 • ချိတ်ဆက်သူများထံ ကြိုးလွှဲပါ။
 • MALE PIN ခေါင်းစီးကွန်နက်ရှင်များ
 • အမျိုးသမီး ခေါင်းစီးချိတ်ဆက်သူများ
 • လျှပ်ကာ တာမင်နယ်များ
 • FFC/FPC ချိတ်ဆက်သူများ
 • LED မီးချောင်းကွန်နက်ရှင်
123>> စာမျက်နှာ ၁/၃